vrijdag 21 januari 2011

Lakeman wil andere onderzoeker Schiphol

Pieter Lakeman heeft weinig vertrouwen in het onderzoek dat Schiphol instelt naar mogelijk gesjoemel met de jaarcijfers. Het bestuur van Schiphol heeft Mark Ynzonides, advocaat procesrecht bij De Brauw Blackstone Westbroek, aangesteld om het onderzoek te leiden.
Ynzonides is door zijn gebrek aan opleiding en ervaring op deze punten in de ogen van Lakeman niet in staat het onderzoek op verantwoorde wijze uit te voeren. 'Het verbaast ons enigszins dat Mr Ynzonides u dit niet heeft gemeld,' stelt Lakeman. 'Dit vergroot immers de twijfel aan zijn onafhankelijkheid en objectiviteit die al in het geding is doordat hij diensten voor Schiphol heeft verricht. Het onderhavige onderzoek kan ons inziens slechts worden uitgevoerd onder tuchtrechtelijke eindverantwoor­delijk­heid van een register­accoun­tant van een ervaren accountantskantoor, niet zijnde de vaste accountant van Schiphol.
Lakeman verzoekt Schiphol de onderzoeksopdracht alsnog te geven aan een Nederlands accountantskantoor waarvan de tuchtrechtelijk eindverantwoordelijke persoon tevens persoonlijke ervaring heeft met het onderzoeken van jaarrekeningen, met relaties tussen opleverdata en stand van onderhanden werken, met de waardering van onderhanden werken versus opgeleverde werken en met het zelfstandig beoordelen van grondslagen en uitwerking van rentabiliteitsberekeningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten